Předprodej byl ukončen

Jan Novák: Aesopia
HUDBA Jazz / Blues / Klasika

Jan Novák: Aesopia

sobota 9.6.2018 od 19:00
Besední dům, Brno

O akci

Závěrečný koncert Festivalu MEETING BRNO

6 zpívaných bajek podle Phaedra pro čtyřhlasý smíšený sbor a dva klavíry (1981)

19:00

Jan Novák (1921, Nová Říše - 1984, Neu Ulm) byl klavírista a jedna z nejvýraznějších českých skladatelských osobností 2. poloviny 20. století. Byl absolventem brněnské konzervatoře, žákem Viléma Petrželky, Pavla Bořkovce, Aarona Coplanda a Bohuslava Martinů. Po roce 1968 zvolil raději svobodný život v emigraci, kam ho následovala i jeho manželka s dcerami. Své vrcholné tvůrčí období tak prožil v městečku Riva u Gardského jezera a později v německém Ulmu. Po dobu emigrace byla Novákova hudba v tehdejším Československu zakázána.

Účinkují smíšené pěvecké sbory Ars Brunensis ChorusAkademický sbor Žerotín a Brněnský akademický sbor. Tato etablovaná hudební tělesa s vysokou uměleckou úrovní dlouhodobě rozvíjejí výraznou tradici sborového zpěvu a nyní se setkávají k závěrečnému koncertu letošního ročníku festivalu.

Sbormistři: Dan KalousekPavel Koňárek

Dirigent: Pavel Koňárek

Pořad se koná ve spolupráci s Filharmonií Brno.

 

ENGLISH 

Jan Novák (1921 Nová Říše - 1984 Neu Ulm) was a pianist and one of the most outstanding Czech composers of the second half of the 20th century. He was a graduate of the Brno Conservatory, a student of Vilém Petrželka, Pavel Bořkovec, Aaron Copland and Bohuslav Martinů. After 1968, he chose a free life in exile and his wife and daughters followed him there. He spent the height of his creative period in the town of Riva near Lake Garda and later in Ulm in Germany. During his emigration, Novák’s music was forbidden in Czechoslovakia.

Performed by mixed choirs, Ars Brunensis Chorus, Žerotín Academic Choir and Brno Academic Choir. These established musical ensembles have achieved a high artistic level, have long developed a strong tradition of choral singing and are now meeting for the final concert of this year's festival.

Více informací

Koncert je součástí festivalu Meetin Brno. Letošní ročník se zaměřuje na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu a spolu s tím i na zhodnocení milníků, které výrazně ovlivnily jeho směřování.