Předprodej byl ukončen

Klíče proměny paradigmatu
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Klíče proměny paradigmatu

středa 10.10.2018 od 17:30
Kongresové centrum, Praha

O akci

S inspirativními hosty otevíráme téma odpovědnosti za vlastní chování 
a spoluodpovědnosti za stav společnosti.

Více informací

Večer bude veden formou poradního kruhu, který nabízí bezpečný prostor pro sdílení, naslouchání, inspiraci a společné objevování. Budeme se věnovat příběhům, zkušenostem a příkladům vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání.

Záměrem akce je společně nalézt a sdílet principy převzetí odpovědnosti za to, jak žijeme a jak přispíváme k udržitelnosti společnosti jako celku.

 

Co je to poradní kruh?

Council nebo-li poradní kruh je forma lidské komunikace, je příležitostí pro akademické a společensko-emocionální učení. Filozofie poradního kruhu vychází z teze, že se neučíme zkušenostmi, ale reflexí na zkušenosti.

Praxe vychází z nehierarchické a nenásilné komunikace založené na tradičních způsobech sdílení a řízení v kruhu. Učí nás partnerskému přístupu, respektu a solidaritě. Je používána pro budování společenství, sdílení a učení se prostřednictvím příběhů ze života, rozhodování či oslavě úspěchů. Napomáhá také při řešení krizí a konfliktů a podporuje práci pří mírových a smírčích misích.

Vycházíme z tradice Cesty poradního kruhu – Way of Council – tak jak ji učí kalifornská Ojai Foundation a evropský European Council Network.

Průběh poradního kruhu

  • Osobní zkušenosti a reflexe k tématu
  • Vyprávění jako podstata poradního kruhu
  • Skupinová reflexe v poradním kruhu
  • Objevování všeobecných principů
  • Interpretace a sdílená kolektivní znalost

Principy – záměry komunikace v poradním kruhu

  • Sdílet a naslouchat ze srdce
  • Sdílet esenci – to, co je podstatné
  • Být spontánní – vnímat co si žádá situace
  • Soustředit se na to, co slouží – nám, komunitě, vyššímu dobru