Předprodej byl ukončen

Vztek matek Liberec
WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Vztek matek Liberec

sobota 8.12.2018 od 12:00
Zen Liberec, Liberec

O akci

Kruh žen. Čas pro sebe. Prožitková cvičení vytvářející prostor pro dívání se dovnitř, jak to s tím vztekem vlastně máme. Přijetí. Laskavost. Sdílení. Inspirace. A z tohoto místa hlubšího porozumění hledání dalších cest.

Čemu věříme? 

Sdílíme přesvědčení, že jakákoliv hloubková a udržitelná změna se děje prostřednictvím uvědomění si a respektu k tomu, jak to doopravdy máme, nahlédnutí, odkud se to bere a vědomé volby, co z toho si chceme ponechat a co chceme jinak. Na základním workshopu se proto s vlastním vztekem seznamujeme, zkoumáme ho z různých úhlů, věnujeme mu naši plnou pozornost, vyměňujeme si tipy, které se nám osvědčují. Aktuálně vznikající pokračovací workshop se bude dotýkat ještě více praktických možností a nástrojů, jak se vztekem pracovat. 

Dále věříme v to, že: 
... změna si vyžaduje čas, bezpečí a podporu. (Pojďte si je dopřát s námi.)

... podpora matek matkám je mocná (Jsme na jedné lodi. Která jsme se nevytočila dnes, vytočí se zítra. Nebo za měsíc.)

... prožívat vztek je v pořádku (Opravdu! Je to základní emoce a jsou na to psychologické teorie.)

... výčitky a sebeobviňování nikdy ničemu moc nepomohly (Nespokojenost je dobrý hnací motor změny, utápění se v pocitech viny a sebedevalvace málokdy.)

... vztek je pro nás zdrojem důležitých, někdy i překvapujících informací (Vztek jako spojenec. I tak to jde.)

... náš vztek je náš – s dítětem nemá mnoho společného (A to je ta dobrá zpráva, protože jenom vlastní prožívání můžeme měnit.)

Jak to probíhá?
Workshop je veden dvojicí lektorek s psychosociálním vzděláním, jeho maximální kapacita je 10 účastnic. Náplň tvoří rozmanité prožitkové techniky zaměřené na sebepoznání a růst, sdílení v kruhu, vzájemné inspirování se. Velký důraz klademe na bezpečnou a laskavou atmosféru: nikdo Vás nebude do ničeho nutit, můžete si svobodně zvolit hloubku, do které se pustíte samy i to, co všechno budete sdílet s námi ostatními.

Více informací

Workshop je určen ženám bez přítomnosti dětí. Pokud jsou to malá miminka, můžou být s někým, kdo se o ně bude starat, ve vedlejší místnosti, abyste měla během workshopu čas pouze na sebe. Na kojení je možno odběhnout. 

Během workshopu bude zajištěno občerstvení.