Akce byla zrušena

Kritické myšlení – jak neklamat sami sebe?
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Kritické myšlení – jak neklamat sami sebe?

středa 12.12.2018 od 18:00
Jezuitský sklep, Staré Město

O akci

KRITICKÉ MYŠLENÍ – jak neklamat sami sebe?

Kritické myšlení = schopnost posuzovat kvalitu informací a rozumněji se rozhodovat
Lektor: Ing. Lukáš Hána
Forma: Interaktivní seminář
Organizátoři: Topakce s.r.o., Mysli Jinak, z.s.

Výtěžek po odečtení nákladů bude darován Benefici Slováckého léta.

Anotace

Kritické myšlení je podle zprávy Future of Jobs druhou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století. Ale podle Centra digitální transformace to je zároveň jedna z šesti dovednosti, která ve výuce nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejšía komplikovanější. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení a jak šikovně používat rozum. Navíc našim problémem dnes není ani tolik to, že bychom měli málo informací, ale spíše to, že s nimi neumímepracovat.

Tento interaktivní seminář je zaměřený na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních. Vyzkoušíte si, jak se rozhodujete a přemýšlíte. A dozvíte se, jak to zlepšit. Pokud totiž nerozpoznámeklamy ve vnímání a úsudku, vede to logicky k chybným rozhodnutím a horším výsledkům.

Program:

 • Co je kritické myšlení a jak ho trénovat?

 • Jak funguje intuice a kdy jí poslechnout a kdy zpochybnit?

 • Jak se dopátrat toho, jak to ve skutečnosti je a nezůstat jen u vlastních domněnek?

 • Jakým klamům podléháme a jak jejich vliv omezit?

 • Jak zefektivnit dosahování svých cílů?

 • Jak se strukturovaně a rozumněji zamyslet nad problémy a jejich řešením?

  „Náš problém není to, že toho víme málo. Náš problém je, že mnohoz toho, co víme, není pravda.“

  Will Rogers


  Ing. Lukáš Hána

  Lukáš je konzultant a lektor kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce. Na školeních, přednáškách a konzultacích učí lidi aplikovat racionalitu při práci s informacemia rozhodování. Výsledkem je to, že se lidé díky znalostem a technikám vyhnou častým chybám a dosahují lepších výsledků bez náhody. Studoval Diplomacii na VŠE a Koučink a managementna Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ve Francii. Je zakladatelem projektu #krimyš(www.krimys.cz) a spoluautorem kurzu kritického myšlení na VŠE. Také je alumni Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR (www.rationality.org).