Předprodej byl ukončen

Asian Festival 2019
FESTIVAL, VÝSTAVY, JÍDLO / NÁPOJE, UMĚNÍ, TANEC, PRO DĚTI, WORKSHOP

Asian Festival 2019

pátek 29. března od 15:00
English College in Prague, Praha

O akci

Čeština 

S radostí vás zveme na Taste Asia Festival, který se pořádá na Anglické gymnázium o.p.s. - The English College in Prague již třetím rokem. Tuhle událost pro vás pořádáme, abyste se mohli dozvědět více o Asijské kultuře a její tradicí. Našem cílem je, aby všechny peníze získané touto akcí se přímo dostanou do mezinárodní charity CARE, která se zabývá okamžitou potřebou přežití po mimořádné události v době přírodní katastrofy v Asii, ale i po celém světě.

Každá z vašich účastí je poslední příležitostí pro mnohé lidi, aby se chopili života!

Vstupenka zahrnuje náklady na všechny zábavu.

English 

We would like to invite you to the 3rd annual Taste Asia Festival, here at The English College in Prague. We raised this event for you to have an extraordinary opportunity to taste Asian culture. Most importantly, all the money collected by this event will directly go to the international charity CARE, which addresses immediate survival needs following an emergency in times of natural disaster in Asia, but also worldwide.

Each of your participation is the last chance for many people to seize life!

Ticket includes the cost for all the entertainment.

 

Tiếng Việt 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời các bạn tới dự lễ hội châu Á  thường niên tại trường English College in Prague. Sự kiện này được tổ chức nhằm để  tạo cơ hội cho mọi người được thưởng thức ẩm thực và văn hoá của các nước Châu Á . Tuy nhiên điều quan trọng nhất là toàn bộ số tiền chúng tôi thu được từ sự kiện này sẽ được quyên góp vào tổ chức từ thiện quốc tế CARE. CARE là quỹ từ thiện đã có những cống hiến trong việc trợ giúp những nạn nhân sau các vụ thảm họa ở Đông Nam Châu Á và cũng như trên toàn thế giới.

Với mỗi đóng góp và sự tham gia vào lễ hội này, bạn sẽ giúp  nhiều người có một cơ hội thứ hai trong cuộc đời.

Giá vé bao gồm các hoạt động vui chơi.

 

🇨🇳🇨🇳🇨🇳--- 中文 --- 🇨🇳🇨🇳🇨🇳

衷心地邀请您参加由ECP学生举办的第三届亚洲美食节。这次活动不仅仅是品味亚洲文化的绝佳机会,但更为重要地是我们会将所有筹集的资金捐赠给CARE国际慈善基金会。该机构自二战后一直致力于解决亚洲及全球范围内自然灾害发生后的紧急生存需求问题,并同时提供一些列的长期后续救助措施等。您的参与将会是改变许多人生命轨迹的珍贵机会!

如往年不同地是,除了品尝各国的传统菜肴等保留项目外,您还会有机会能够亲身体验制作“寿司”的过程或挑选喜欢的配料制作出不同口味的“饺子”,另外更可以享受我们为您精心准备的K歌房,又或者您也可以在户外观看盛大的音乐表演。

我们期待着与您见面,并希望所有人都能在离开亚洲美食节时收获一次非常难忘的体验并且更加熟悉亚洲文化。

门票包括所有娱乐活动。