Předprodej byl ukončen

Jiří Grygar ... na Malé scéně
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Jiří Grygar ... na Malé scéně

čtvrtek 21. února od 17:30
Malá scéna, Česká Třebová

O akci

Promítání filmu Grygar (17.30)

Beseda (19.00)  O VĚDĚ A VÍŘE, SKEPTICISMU A KRITICKÉM MYŠLENÍ s astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem CSc., scénáristou Leošem Kyšou a režisérem Martinem Petráskem.

První ze série společenských besed s názvem "... na malé scéně" spolupořádaných s občanskou iniciativou Moje milá Třebová. Pozvaný host zde absolvuje dvě besedy, jednu odpoledne pro studenty středních škol a jednu v podvečer pro veřejnost. Přáním organizátorů je přispět ke kultuře společenské diskuze mezi generacemi napříč názorovým spektrem. Více informací na www.mojemilatrebova.cz, Bc. Martin Horák tel. 777308056."

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.