Pavilon Anthropos

V Pavilonu Anthropos, stojícímu v Brně-Pisárkách, je umístěna stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy, resp. Evropy. Pavilon je součástí Moravského zemského muzea a byl otevřen v roce 1962. Idea samostatného antropologického muzea, prezentujícího pravěké archeologické nálezy ovšem pochází už od K. Absolona, který realizoval výstavu “Člověk a jeho rod” na brněnském výstavišti v r. 1928.

Stálá expozice “O původu člověka a vzniku kultury” je tvořena třemi základními oddíly: “Morava lovců a sběračů”, “Nejstarší umění Moravy” a “Paleolitické technologie”. Ty jsou doplněny oddíly s aktuálními poznatky o evoluci člověka a lidské kultury: “Genetika ve vývoji člověka” a “Příběh lidského rodu”. Část “Primáti naše rodina” pak prezentuje příbuznosti v chování člověku nejbližších tvorů - primátů. Expozici vévodí rekonstruovaný mamut v životní velikosti - jakýsi maskot Anthroposu.

Návštěvník může shlédnout také obrazy známého “malíře pravěku” Z. Buriana, doprovázené hyperrealistickými 3D rekonstrukcemi realizovanými Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM. Některé exponáty je možno si také “osahat”, aby byla výstava užitečná i pro slabozraké a nevidomé.