Arboretum a botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně

Arboretum a botanická zahrada Mendelovy univerzity se rozprostírá na svahu nad stadionem Za Lužánkami. Areál byl založen roku 1926, v roce 1967 byl zásadně rozšířen. Slouží jak pro potřeby výuky, tak pro veřejnost.

Můžete zde obdivovat na 4000 orchidejí z celého světa, bohatou sbírku kosatců či popínavé rostliny, rostoucí na pergolách u vyhlídkových teras. Na jižním svahu rostou rostliny ze Středozemí, Kavkazu či Severní Ameriky, v kamenité rokli najdete vysokohorskou flóru. Protéká zde potok, poskytující přirozené prostředí vrbám, dubům a mokřadním rostlinám.

V dolní části zahrady jsou umístěny léčivky, letničky, domácí květena a jehličnany. Je tu i speciální zahrada pro nevidomé a zahrada miniatur (bonsají); je také možné zde realizovat svatební obřad.