Mezinárodní hudební festival Brno

Pod tímto souhrnným názvem se skrývají tři brněnské festivaly vážné hudby: Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice nové hudby. Každý má vlastní dramaturgii a realizační tým, na všech třech se významně podílí Filharmonie Brno.

Moravský podzim funguje od r. 1967 jako jakási brněnská verze Pražského jara. Během tří týdnů se odehraje přes 20 koncertů, stylově od středověku až po současnost, dramaturgicky zacílených skrze určité téma či motto. Expozice nové hudby (od r. 1987) se soustřeďuje na hudbu co nejsoučasnější, nepomíjí ale i kontinuitu s “klasiky” 20. století.

Velikonoční festival duchovní hudby pak od roku 1992 nabízí duchovní hudbu opět v širokém stylovém rozpětí, často v provedení ansámblů specializujících se na určitá období (gotika, renesance, baroko). Slyšet zde ale můžete i premiéry soudobých skladeb objednaných přímo pro festival.

Další související akce: