Mše svatá v Brně

V Brně stojí mnoho kostelu a sakrálních staveb, takže možností navštívit v tomto městě bohoslužbu - a to i ve všední dny - je docela dost. Perfektní a aktualizovaný přehled mší je k nahlédnutí zde.

Jak vidno, kromě běžných mší je možné absolvovat též mše sloužené v cizích jazycích (anglicky, slovensky, německy, polsky). Kromě latiny jsou slouženy mše také staroslověnsky. V Brně fungují též farnosti evangelické a husitské, a také jedna pravoslavná (chrám sv. Václava na Gorazdově ulici).

Dále se celebrují specializované mše pro mládež, studenty a děti. Na nedělních bohoslužbách zní často hudba místních sborů a hudebních skupin. V kostele sv. Michala pravidelně zpívá chorál tzv. gregoriánská schola.