Ensemble Opera Diversa

Ensemble Opera Diversa (EOD) je brněnský soubor profesionálních hudebníků a zpěváků. Zaměřuje se na provádění soudobé hudby, vznikající často přímo na objednávku, v dramaturgii se ale objevují i díla starší. Smyslem aktivity souboru je prezentovat hudební či hudebně-dramatická díla v neformálním prostředí a kontextu, mimo rámec institucí a klišé obvykle spojovaných s vážnou hudbou.

Činnost EOD lze rozdělit na tři složky: komorní opery, orchestr a sbor. Tvorbou a prováděním tzv. minioper se soubor zabýval od samotného počátku své existence (v součinnosti libretisty P. Drábka a skladatele O. Kyase). Inscenace se snaží bránit obvyklému opernímu patosu, často pracují s humorem a stylizací inspirovanou např. tradičním japonským divadlem.

Komorní orchestr (dirigentka G. Tardonová, vedoucí J. Bělohlávek) se samozřejmě podílí i na hudební složce minioper, ale jinak sleduje svou vlastní dramaturgii, zahrnující i duchovní hudbu. Zde často dochází ke spolupráci s komorním sborem Ensemble Versus, věnujícímu se kromě novinek hlavně interpretaci renesanční polyfonie.