Brněnský varhanní festival

Brněnský varhanní festival se koná již od roku 1981, vždy v červnovém termínu. V Brně vždy působilo mnoho vynikajících varhaníků - jedním z nich byl i samotný L. Janáček, který později založil vlastní varhanickou školu. Z ní se v r. 1919 stala brněnská konzervatoř. Hru na varhany, tento “královský nástroj”, vyučuje také JAMU.

Festival využívá především nové kvalitní varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), dále na neméně kvalitní, leč počtem rejstříků chudší nástroj u sv. Augustina, dále pak v Červeném kostele (kostele Jana Amose Komenského) a v loretánské kaply Panny Marie u minoritů. Program doplňují mimobrněnské koncerty (Vyškov, Valtice, Kuřim apod.).

Na festivalu neznějí pouze varhanní skladby - většinou je doplňují další instrumentalisté, respektive zpěváci/zpěvačky a vokální tělesa. To napomáhá dramaturgické pestrosti a atraktivitě koncertů.

Další související akce: