Kongresové centrum

Kongresové centrum Zlín

nám. T. G. Masaryka 5556, 76001
Více o místě

Zlín

nám. T. G. Masaryka 5556, 76001
Česká Republika

O místě

Multifunkční komplex je situován v centru města a skládá se ze dvou samostatných funkčních celků: Kongresového centra Zlín, jehož investorem je statutární město Zlín a budovy Univerzitního centra ve Zlíně, jehož investorem je Univerzita Tomáše Bati. Mezi městem a univerzitou byla v roce 2003 uzavřena dohoda o spolupráci na projektu Kulturní a Univerzitní centrum Zlín. Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní infrastrukturu pro pořádání kulturních a společenských akcí, moderní zázemí pro zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, získat reprezentativní prostory rektorátu a vědeckotechnické knihovny nově vzniklé Univerzity Tomáše Bati.

Zdroj: http://www.kc-zlin.cz/ Zdroj: http://www.kc-zlin.cz/ Zdroj: http://www.kc-zlin.cz/

Zdroj: http://www.kc-zlin.cz/


www.kc-zlin.cz