Ekonomická univerzita

Ekonomická univerzita Bratislava

Dolnozemská cesta 2410/1, 85104
Více o místě

Bratislava

Dolnozemská cesta 2410/1, 85104
Slovensko

O místě

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

www.euba.sk