Knihovna Třinec

Knihovna Třinec Třinec

Lidická 541, 73961
Více o místě

Třinec

Lidická 541, 73961
Česká Republika

O místě

Městská knihovna Třinec je veřejná univerzální knihovna zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Třince ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na práci s dětmi a mládeží. Hlavní činností knihovny je získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování knih, periodik, map, sbírek zákonů a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i v regionu.

www.knihovnatrinec.cz