Kaple Božího Těla

Kaple Božího Těla (Olomouc)

Univerzitní 3, 779 00
http://www.upol.cz/umelecke-centrum/kaple-boziho-tela/
Více o místě

Olomouc

Univerzitní 3, 779 00
Česká Republika

O místě

Restaurovaná a unikátně dochovaná Kaple Božího Těla, která byla téměř nepostižena pozdějším dvousetletým využíváním konviktu pro vojenské účely, se od roku 2002 stala koncertním a konferenčním sálem Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.