Kaple Božího Těla

Kaple Božího Těla Olomouc

Univerzitní 3, 779 00
Více o místě

Olomouc

Univerzitní 3, 779 00
Česká Republika

O místě

Restaurovaná a unikátně dochovaná Kaple Božího Těla, která byla téměř nepostižena pozdějším dvousetletým využíváním konviktu pro vojenské účely, se od roku 2002 stala koncertním a konferenčním sálem Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

www.upol.cz