FAME UTB Zlín

FAME UTB Zlín Zlín

Mostní 5139, 760 01
Více o místě

Zlín

Mostní 5139, 760 01
Česká Republika

O místě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

www.utb.cz