Skautský institut

Skautský institut Praha

Staroměstské náměstí 4, 11000
Návštěvnost místa
212
Více o místě

Praha

Staroměstské náměstí 4, 11000
Česká Republika

O místě

Skautský institut zřizuje Junák – český skaut (www.skaut.cz). Pečujeme o paměť skautingu, popularizujeme ji a zpřístupňujeme k bádání. Ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů. Skautský institut může existovat pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků.

www.skautskyinstitut.cz