Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava (Znojmo)

Mikulášské náměstí, 66902
http://www.znojmocity.cz/pravoslavna-kaple-sv-vaclava/d-1146
Více o místě

Znojmo

Mikulášské náměstí, 66902
Česká Republika

O místě

Pravoslavná kaple sv. Václava - Mikulášské nám. Dvouposchoďová kaple s pětibokým závěrem a ochozem je situována v blízkosti kostela sv. Mikuláše při městských hradbách. Dolní kaple, zasvěcená sv. Martinu, je zaklenuta valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi a zalomenými čely. Ochoz i zdivo horní kaple, která je zaklenuta bohatou krouženou klenbou, nesou opěrné pilíře, mezi nimiž jsou umístěna lomená gotická okna osvětlující horní i dolní část prostoru.