Zámecký park, Uherčice

Zámecký park, Uherčice Uherčice

Uherčice, 67107
Návštěvnost místa
171
Více o místě

Uherčice

Uherčice, 67107
Česká Republika

O místě

Rozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří, včetně zahrad a parků, významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.

www.zamek-uhercice.cz