Městské divadlo

Městské divadlo (Znojmo)

Náměstí Republiky 916/20, 66902
http://www.znojemskabeseda.cz/
Více o místě

Znojmo

Náměstí Republiky 916/20, 66902
Česká Republika

O místě

Znojemská Beseda je příspěvkovou organizací Města Znojma, která v oblasti kulturní a společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou Znojemské historické vinobraní, Znojemské kulturní léto, Advent a další. Provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podporuje jejich činnost.