Hradní nádvoří

Hradní nádvoří Úštěk

Tržní náměstí, 41145
Více o místě

Úštěk

Tržní náměstí, 41145
Česká Republika

O místě

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního systému. V objektu hradního paláce je dochováno mnoho cenných gotických a renesančních stavebních detailů a prvků, jako např. gotické sklepy sochané v pískovcovém podloží, vstupní portál, klenby, ostění apod. Úštěcký hrad pánů z Dubé byl založen v poslední čtvrtině 14. století. V 15. století byl zvýšen o patro. Další přestavba proběhla v roce 1520 a posléze v 16. století došlo k renesanční úpravě. Po roce 1677 je hrad v držení staroměstských jezuitů, kteří si zde zřídili rezidenci a objekt barokně upravili. Po zrušení řádu, od roku 1721 do roku 1779, sloužil hrad jako městská sladovna a část byla v roce 1773 upravena na pivovar. V 19. století byl používán jako skladiště a zbytek hospodářských objektů (Panský dům) sloužil k bydlení. Po 2. sv. válce byl hrad opuštěn a chátral.

www.hrady.cz