Aula VŠB-TU

Aula VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 15, 70800
Návštěvnost místa
780
Více o místě

Ostrava

17. listopadu 15, 70800
Česká Republika

O místě

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 165 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

www.vsb.cz