Skautský institut

Skautský institut Brno

Moravské náměstí 12, 60200
Více o místě

Brno

Moravské náměstí 12, 60200
Česká Republika

O místě

Skautský institut zřizuje Junák — český skaut. Existujeme proto, abychom pečovali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstáváme ale jen u minulosti a ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů.

junak-jmk.cz