Vamberk - Kulturní Dům Sokolovna

Vamberk - Kulturní Dům Sokolovna Vamberk

Tyršova 18, 517 54
Návštěvnost místa
136
Více o místě

Vamberk

Tyršova 18, 517 54
Česká Republika

O místě

Městský klub Sokolovna Vamberk tvoří jednotný funkční celek, který zabezpečuje pro občany města kulturní vyžití. Úkolem Městského lubu Sokolovna je organizovat, zabezpečovat, podporovat a rozvíjet kulturní činnost ve městě.

Mezi významné akce mající celorepublikový charakter patří Voříškův Vamberk a soutěž mladých varhaníků ve hře na historický nástroj, v lichých letech je to pořádání Krajkářských slavností. Nejproslulejší pořádanou akcí u nás i v zahraničí je Mezinárodní setkání krajkářek a Bienále české krajky konané v letech sudých.


vamberk.cz