Dom kultúry

Dom kultúry Rimavská Sobota

Námestie Š. M. Daxnera 1723, 97901
Více o místě

Rimavská Sobota

Námestie Š. M. Daxnera 1723, 97901
Slovensko

O místě

Mestské kultúrne stredisko už viac ako štyri desaťročia slúži kultúre, patrí do histórie aj súčasnosti Rimavskej Soboty.

www.domkultury-rs.sk