Kontaktní centrum Vlhká

Kontaktní centrum Vlhká Brno

Vlhká, 60200
Více o místě

Brno

Vlhká, 60200
Česká Republika

O místě

Posláním služby je snižovat sociální a zdravotní rizika spojená s užíváním alkoholu u lidí v nepřízni

podaneruce.cz