Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v OlomouciVíce o pořadateli

Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Jsme Univerzita Palackého v Olomouci a patříme mezi největší univerzity v ČR, mezinárodně respektovanou, vědecky úspěšnou a druhou nejstarší univerzitou v ČR. Pravidelně se umisťujeme mezi třemi nejlepšími českými univerzitami ve světovém kontextu.

Máme 8 fakult, realizujících přes tisíc kombinací studijních programů - od učitelství, práva, teologie, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Jako univerzita provozujeme řadu moderních vědecko-výzkumných center, jež zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy.

Plníme mimo jiné i tzv. třetí roli ve společnosti a vzděláváme veřejnost prostřednictvím vzdělávacích a společensko-kulturních akcí. (Založili jsme science centrum Pevnost poznání, provozujeme informační centrum a obchod UPoint v centru města, máme oddělení udržitelnosti, tzv. Udržitelnou univerzitu, vytvořili jsme Strategii udržitelného rozvoje UP a staráme se o její naplňování). Zaměřujeme se na mezinárodní vztahy a internacionalizaci.