Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

„Návštěvníci se stávají poutníky směřující k místu, které je zasvěceno potřebě lásky, dotyku a objetí. Odehrávají se zde příběhy, krátké i dlouhé, kdy některé končí velmi náhle a jiné zase pokračují daleko nad rámec celého vyprávění.“

R. Fulghum

Stejně jako ten náš.