Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Jsme Spolek Kurdějovských Vinařů a pořádáme pro vás vinařské akce v průběhu celého roku. Naším cílem je rozvoj a propagace vinařství a vinohradnictví.

Spolek byl založen za účelem zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje vinohradnictví a výroby vína v obci Kurdějov. Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech propagace vinařství a vinohradnictví:

praktická činnost členů ve spolupráci s orgány zabývajících se vinařstvím a vinohradnictvím

kooperace s jinými sdruženími majícími podobný cíl

poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství

soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)

organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

osvětová činnost h) pořádání kulturních vinařských akcí

organizování výstav, koncertů, festivalových vystoupení a společenských akcí ve spojení s vinařskou, kulturní a národopisnou tradicí obce Kurdějov

publikační činnost (vydávání informačních a reklamních bulletinů a katalogů)

přednášková a propagační činnost