Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


585 637 550Více o pořadateli

Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Nabízíme nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání ze všech právnických fakult v ČR, které začíná už do prvního ročníku. Naše právní kliniky patří ke špičce v evropském měřítku. Naším posláním je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi v této oblasti jsme získali v roce 1996 Cenu Hannah Arendtové. Naše Fakulta je laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. Bezpečnostní rada státu tak ocenila dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.

Kromě vzdělávání ve vysokoškolském režimu nabízíme celoživotní vzdělávání, konference, kurzy a semináře nejen pro odbornou veřejnost, také Univerzitu třetího věku. A možnost pronájmu našich prostor.