Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Organizujeme akce a odborné prezentace formou semináře, sympózia, kongresu nebo formou internetového vzdělávání webcasty, webináře, online prezentace apod.