Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Jsme spolek pořádající již od roku 2015 tradiční VElenovsko SUchovský Festival malých pivovarů. Původní byla naše idea oživení místní kultury, společného dialogu obcí ale i podpora lokálních producentů piva. A ta se začala rychle naplňovat. Ze skromné jednodenní akce vesnického rázu s místními kapelami a několika pivními stánky se během čtyř let stal známý a respektovaný festival.