Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola


543429101


Více o pořadateli

Pořadatel nemá v tomto okamžiku nasazené žádné veřejné akce.

O pořadateli

Mottem Biskupského gymnázia je od roku 2004 latinské „Ad optima intenti“, tedy „Usilujeme o to nejlepší“. Jistě tehdy nešlo jen o to, abychom měli ve znaku nějaké to vzletné latinské moudro. Usilovat o dobré, ba nejlepší měla ostatně tato škola dáno ve vínku již od svého vzniku. A i když práce a její výsledky vždy váží víc než slova, je přísaha zavazujícím symbolem, že na ni ve svém konání a činech budeme vždy pamatovat. V tomto smyslu heslo zavazuje. A zavazuje nás všechny, kteří na dobrém díle spolupracují, tedy studenti, učitelé, zaměstnanci, rodiče i veřejnost, včetně té akademické.