Předprodej byl ukončen

Mikrodávkování psychedelik jako nootropikum
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Mikrodávkování psychedelik jako nootropikum

pondělí 11.12.2017 od 19:00
Centrála, Praha

O akci

Hlavním tématem prezentace jsou nootropika – látky, které zlepšují schopnosti lidského myšlení – a fenomén tzv. microdosingu psychedelik, kterému jsou nootropické účinky rovněž připisovány. 

Při microdosingu se užívají psychedelické látky, jako například LDS nebo psylocibin, v dávkách, které jsou dostatečně malé na to, aby se nedostavil halucinogenní účinek, přesto ale účinné natolik, aby zlepšily soustředění, dodaly energii, podpořily kreativitu a pracovní výkon, či navodily lepší náladu. Mikrodávkování si tak našlo své příznivce mezi pracovníky v kreativních povoláních nebo u expertů ze Silicon Valley. 

Budou popsány oblasti využití, příklady konkrétních látek, chemická struktura a mechanismy účinku. Řeč bude i o potenciálních rizicích a nežádoucích účincích, zejména v souvislosti s nevhodným dávkováním a neuváženými kombinacemi. Zmíněny budou i případy nadužívání nových, doposud netestovaných látek z této kategorie.


Jan Tichý
Vystudoval Anglistiku a Překladatelství na FF UK, působí v odborné sekci CZEPS a několik let spolupracuje s NÚDZ jako jazykový konzultant. Podílel se např. na odborné redakci nedávno vydané knihy Fenomén psychedelie.

Ing. Jakub Bumba
Vystudoval obor syntéza a výroba léčiva spolu s navazujícím magisterským studiem v oboru technologie organický látek a chemické speciality na VŠCHT Praha. Nyní je doktorandem studijního oboru organická technologie s externím pracovištěm na Ústavu chemických procesů AV. Současně je členem odborné sekce a jádra České psychedelické společnosti.

Více informací

Česká psychedelická společnost
https://czeps.org/

https://facebook.com/events/212620812615098/