Předprodej byl ukončen

Kevin James Carroll - Písně ze Srdce
KONCERT / Hudba – Spirituální

Kevin James Carroll - Písně ze Srdce

EventSettings.TermWithYear
Wuchterlova 3, Praha

O akci

For English scroll down

 

Zveme vás na koncert Písní ze Srdce, který proběhne v prostorách nádherného kostela s příjemnou atmosférou, v magické Praze, která je právem označována za Srdce Evropy.

Přijďte se na chvíli zastavit a oslavit měsíc lásky písněmi, které promlouvají přímo od srdce k srdci.

 

Kevin James Carroll již několik let cestuje po světě a předává posluchačům poselství starodávných manter propojených s jeho vlastními písněmi srdce, ve kterých šíří myšlenku Jednoty a Svobody.

Jeho písně vycházejí přímo ze srdce a zvou nás k tomu, abychom si toto hluboké propojení se srdcem znovu vytvořili každý sám v sobě, pro sebe i pro celý tento svět. 

Probouzí v nás sounáležitost a propojenost s celým okolním světem, vyjadřuje změny ve vědomí, které se v této době šíří po celé naší planetě.

 

Kevinova hudba propojuje svět starých duchovních písní, především ovlivněných indickou kulturou, ale také keltskými a súfistickými písněmi, to vše promíchané se zvukem západního folku a s využitím zvuků různých hudebních nástrojů z celého světa.

 

English version

We invite you to the concert of Heartsongs. It will be in the beautiful church with a very pleasant atmosphere, in the magic Prague, which is well known as the Hearth of the Europe.

 

Join us to stay and rest for a while and to celebrate the month of love by songs talking directly from heart to heart.

 

Kevin James Caroll is an experienced chant leader from Australia and travels the world in the spirit of Oneness and freedom.

The Songs and mantras of Kevin James Carroll are an invitation to co-create a deep connection to the heart and a positive healing vibration for ones self and the world.

Weaving ancient Mantra’s with his own Heart Songs. They are a gift to the many hearts remembering the ONE. An expression of the movement of realization that is spreading across the planet right now.

 

Kevin’s music is a world fusion of devotional chanting, drawing upon influences from traditional Indian Kirtan, Rainbow Bhajans, Celtic and Sufi chants mixed with western folk sounds and world instruments.

 

This is a movement that honours the ancient cultures and religions of the world, embracing their commonality… their Oneness.

 

Each Heartsong is a modern devotional Hymn, a song of clear intent and purpose: to expand awareness beyond the thinking mind, to enter the bliss of the heart.

 

Kevin James’ voice is touching, warm and loving at each moment – authentic and straight from the heart. He sings for you, he sings to your soul, and you will feel an immediate warm embrace which lets you feel cozy, protected and within a realm where sorrows have no weight anymore. – Sat Nam Europe

 

 

Více informací

Cena vstupenky 

Předprodej od 2.4.2018: 400,- Kč

Při platbě v hotovosti na místě450 Kč

 

Datum: čtvrtek 10. 5.2018 – 19:00 - 21:00 (doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:15 )

Koncert je v kostele, hlavní sezení tedy bude v dřevěných lavicích. Pokud chcete mít více pohodlí, doporučujeme vzít si s sebou polštářek nebo deku.

Bude také možnost sedět na zemi v kruhu s Kevinem. Pokud budete mít zájem o toto místo, určitě si přibalte s sebou karimatky, deky nebo polštářky, které vás budou izolovat od chladné dlažby na podlaze.

 

Price:

Pre-sale from 2.4.2018: 400 CZK

Cash payment at the door: 450 CZK

 

Date: Thursday 10. May 2018 19:00 - 21:00 (we recommend to come earlier, the venue will be open for public from 18:15)

The concert is in the church so main seating will be on wooden benches. If you want to have higher comfort, take with you small blankets or pillows.

It is also possible to sit on floor in the circle with Kevin. If you want to use these seats, for sure take with you sleeping pads, blankets or pillows to be isolated from cold pavement on the floor.