Předprodej byl ukončen

To nejlepší z klasiky v Jeruzalémské synagoze
HUDBA Jazz / Blues / Klasika

To nejlepší z klasiky v Jeruzalémské synagoze

středa 3.10.2018 od 18:30
Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga, Praha

O akci

SMYČCOVÉ KVARTETO Z BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA PRAGUE

1. housle: Anna Jouzová-Sommerová, 2. housle: Anna Lundáková
viola: Marina Martincová, violoncello: Zuzana Robová
.
A. VIVALDI Čtvero ročních období – PODZIM (úprava pro smyčce)
M. A. CHARPENTIER Te Deum (prelude)
H. PURCELL Abdelazer suite (výběr z vět)
J. PACHALBEL Kánon D dur
G. F. HAENDEL Vodní hudba: (Alla hornpipe)
J. S. BACH AIR z orchestrální suity č. 3, D dur
L. BOCCERINI Menuet (úprava pro smyčcové kvarteto)
W. A. MOZART Exultate, jubilate: ALLELUJA!
E. ELGAR Serenáda pro smyčce: (Allegro piacevolle)
A. DVOŘÁK Valčík op. 54, č. 1
A. DVOŘÁK Valčík Op. 54, č. 2
A. DVOŘÁK Humoreska Op. 101
P. I. ČAJKOVSKIJ Smyčcový kvartet č. 1 D dur, Op. 11 (Andante cantible)
(změna programu vyhrazena)
.
Koncert potrvá asi 60 minut, synagoga není vytápěna,
respektujte prosím prostor – tj. zahalená ramena ženy, pokrývka hlavy muži

Více informací

STRUČNĚ Z HISTORIE FIDELIO

www.fidelio-koncerty.cz

Koncertní a umělecká agentura Fidelio, s. r. o. resp. její předchůdce, obč. sdružení FIDELIO bylo založeno již v roce 2001 a působíme v současné době zejména v Praze, ale příležitostně pořádáme koncerty i v jiných městech - České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň a od roku 2017 také Brno.  Za 16let (2002-2017), po kterou sdružení a navazující subjekty na trhu působí, jsme uspořádali více než 500 koncertů v mnoha městech České Republiky. Naše koncerty vyposlechlo více než 42 000 posluchačů.

..

BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA PRAGUE

Bohemian Symphony Orchestra Prague byl založen v Praze jeho současným ředitelem Martinem Šandou. Vysoká profesionální úroveň všech hráčů orchestru je zárukou vynikající zvukové kvality, dokonalé plasticity a interpretování skladeb na nejvyšší stylové úrovni. Díky této skutečnosti má orchestr velmi široký repertoár a  interpretuje i nejobtížnější díla, která byla v symfonickém žánru zkomponována.

Základní formaci, kterou tvoří 70 hráčů, je možno pro provádění velkých symfonických děl ještě rozšířit, avšak i v této formaci je zachována vysoká interpretační úroveň a dokonalý zvuk orchestru.  Pro interpretaci komorních děl lze velikost orchestru naopak zmenšit a zachovat tak autentičnost díla. Vedle standardního symfonického repertoáru spolupracuje orchestr také s významnými instrumentálními a vokálními sólisty a sbory, především pak Bohemian Choir Prague.

.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

Jeruzalémská 7, Praha 1 (mezi Jindřišskou a Hlavním nádražím)

je nejmladší synagoga v Praze. Nachází se v Jeruzalémské ulici na Novém Městě a byla postavena v letech 1905 až 1906 v maurskémsecesním slohu, jako náhrada za CikánovuVelkodvorskou a Novou synagogu, které byly zbořeny během asanace pražského židovského ghetta.

V rámci nedávné rekonstrukce byla objevena a obnovena původní výzdoba, sestávající z bohatě malovaných ornamentů ve stylu vídeňské secese.

Jeruzalémská synagoga je posledním místem na světě, kde se doposud dochovaly v rámci liturgie melodie od slavného vídeňského skladatele Salomona Sulzera, např. Lecha dodi. Jako jeden z posledních klasických předválečných synagogálních kantorů zde mezi lety 1963 - 1994 působil doktor Moše Blum.

Synagoga je příkladem secesnístylizace tzv. maurského slohu.[6]Půdorys stavby tvoří trojlodí bazilikálního typu se dvěma příčnými křídly. Průčelí zdobí mohutný islámský obloukrosetovým oknem s Davidovou hvězdou a hebrejským nápisem okolo: זה השער ליי צדיקים יבאו בו‎‎, což znamená „Toto je brána Hospodinova, skrze ni vcházejí spravedliví“ (Žalm 118:20).[7] Štítprůčelí vrcholí mramorovýmideskami Desatera a dvěma věžičkami. Střední arkáduvstupního portiku lemuje biblický verš v hebrejštině: הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו‎‎, což je v češtině „Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?“ (Malachiáš2:10).[8][3] Tentýž verš se původně nacházel na obou krajních arkádách portika v češtině a v němčině. Za nacistické okupace byl nejprve stržen německý nápis a český byl rozdělen tak, aby pokrýval pravou i levou arkádu. Od r. 1941 byl stržen i český nápis. Ani jeden z překladů nebyl později obnoven.

Dlouhý vnitřní prostor synagogy je rozdělen dvěma řadami sedmi islámských oblouků, nesoucích ženskou galeriiPředprseňgalerie je zdobena biblickými citáty v hebrejštině. Nalevo od vstupu v hlavní lodi je umístěna nápisová deska, která sem byla přenesena z Cikánovy synagogy. Přízemí hlavní lodi i galerie jsou osvětleny velkými okny s vitrážemi. Bylo otázkou cti věnovat Spolku finanční dar, proto i některá okna mají nápisy v němčině či češtině, že byla věnována tou či onou rodinou. Vysoký svatostánek (aron ha-kodeš) je ozdoben reliéfemvinného keře a deskami Desatera.

Na západní empoře jsou umístěny rozměrné varhany a interiér doplňují četné tepané lustry.

(wikipedie)