Předprodej byl ukončen

Bufo Alvarius: The Underground Secret
KINO, PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Bufo Alvarius: The Underground Secret

středa 19.9.2018 od 18:30
ArtBar Druhý Pád, Brno

O akci

Projekce dokumentárního zážitkového filmu Bufo Alvarius – The Underground Secret režiséra Filipa Záruby. Po projekci bude následovat diskuze s režisérem a odborným poradcem filmu.

Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audio-vizuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou. Fascinující výpovědi skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky, dokreslují osobní příběhy nestora transpersonální psychologie Stanislava Grofa a novodobého šamana Octavio Rettiga, který ceremoniální kontakt s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům dobrovolníků z celého světa. Mnohým změnila život. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární reportáž vygradoval do intenzivní filmové meditace o povaze vědomí a bytí.

Více informací o filmu: http://www.bufoalvarius.com

Diskuze o Bufo Alvarius – The Underground Secret, která bude následovat po filmu, se zúčastní režisér Filip Záruba, klinický psycholog a šaman a odborný poradce filmu Ondřej Bahník

Vstup od 18 let!

Začátek projekce v 18:30.

Více informací

5-MeO-DMT (5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin) je velmi silné psychedelikum. Přírodně se vyskytuje v malé míře v některých rostlinách, a v poměrně velké míře je obsažen v jedu některých druhů ropuch a v dalších organismech, které obsahují příbuznou látku – bufotenin. Je možné ho vyrobit i synteticky. Účinky jsou srovnatelné s účinky DMT, ale produkuje méně vizuálních halucinací, časté jsou po jeho užití zážitky blízké smrti, nebo prožívání úplné nicoty. Způsob užití je podobný jako u DMT, ale stačí čtyřikrát menší dávky pro dosažení srovnatelné intenzity.

5-MeO-DMT je v ČR na seznamu zakázaných látek.