Předprodej byl ukončen

Okupace 1968
KINO

Okupace 1968

čtvrtek 13.9.2018 od 19:00
Divadlo 29, Pardubice

O akci

Nový dokumentární snímek z alternativní distribuční platformy KineDok jako připomenutí padesátého výročí okupace Československa.

Povídkový film, 5 x 26 min., 2018.

Více informací

Film Okupace 1968 je kolektivním projektem zobrazujícím subjektivní pohled vojáků „spřátelených“ vojsk, jejich myšlenky, pocity a úlohy, které plnili během okupace Československa v srpnu 1968. Hlavní otázkou filmu je, jak se člověk zachová, když se ocitne uprostřed dění takového rozměru. Jakou roli hraje individuální zodpovědnost, zachování si vlastních názorů a morálních zásad a jak se mění ve chvíli, kdy se rozhoduje mezi záchranou života a dodržováním pravidel. Aby byla zachována rozmanitost pohledů, spolupracovalo na filmu pět režisérů z pěti zemí bývalé Varšavské smlouvy, které se zúčastnily okupace v srpnu 1968.

Výsledkem spolupráce tvůrců z Ruska, Maďarska, Polska, Německa a Bulharska je pět 26 minutových dokumentárních filmů a pět různých pohledů. Jednotlivé filmy režírovali Stefan Komandarev (An Unnecessary Hero, Bulharsko), Marie Elisa Scheidt (Voices in the Forest, Německo), Magdalena Szymkow (Soldiers’ Wives & Spies, Polsko), Evdokiya Moskvina (The Last Mission of General Ermakov, Rusko) a Linda Dombrovszsky (Red Rose / Friendship and Love in the Time of Occupation, Maďarsko).

www.kinedok.net