Předprodej byl ukončen

Hana Ryšavá / Artschool - workshop For Kids - BDD 2018
WORKSHOP

Hana Ryšavá / Artschool - workshop For Kids - BDD 2018

neděle 7.10.2018 od 10:00
Hotel Avion, Brno

O akci

ARCHITEKTURA PRO DĚTI

--------------------------------------

DATUM A ČAS WORKSHOPU: 7/10/2018 10:00-12:00

Cílem workshopu není vychovat nové architekty nebo inspirovat ke studiu architektury, ale dát dětem i dospělým hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme, a také to, že je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Prázdný prostor bude zaplněn barevným městem, které si sami vytvoříme. Když si vypěstujeme bližší vztah k prostoru ve kterém žijeme, budeme o něj také lépe pečovat. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení. Dospělí se vrátí do dětských let, na chvíli se zastaví a pochopí, že je třeba se angažovat a pečovat o své nejbližší okolí také mimo vlastní soukromý prostor. Všichni mohou pozitivně ovlivnit své okolí.

 

Maximální kapacita workshopu je 20 osob.

Workshop bude veden v českém jazyce.

Každá vstupenka na workshop zároveň platí i jako vstupenka na festival.

 

Více informací

/ english /

ARCHITECTURE FOR KIDS

--------------------------------------

 

The aim of the workshop is not to educate new architects or inspire people to study architecture, but to introduce children and adults importance of the environment in which we live in a playful way. There is also a power to influence its form in every person. The empty space will be filled with the colorful city we create. When we develop a closer relationship to the space we live in, we will also take better care of it. The main goal is to develop creativity and the ability of one's own judgment and thinking. Adults return to childhood, stop for a moment and understand that they need to engage and care for their immediate surroundings outside their own private space. Everyone can positively influence their surroundings.

 

Maximum capacity of the workshop is 20 persons.

The workshop will be held in Czech.

Each workshop ticket is also a ticket to the festival.