Předprodej byl ukončen

Bosenské údolí pyramid - Dr. Semir Osmanagić
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / Cestování / Outdoor

Bosenské údolí pyramid - Dr. Semir Osmanagić

úterý 23.10.2018 od 18:00
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha

O akci

For English scroll down

 

Přednáška (18:00 - 21:00) 

Lektor: Dr. Semir Osmanagić (Bosna)

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 (v průchodu)

 

Dr. Semir Osmanagić –  objevitel a hlavní archeolog v projektu pro odkrývání nejvyšší a nejstarší pyramidy světa v bosenském Visoku.

Zveme vás na setkání s tímto mužem, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu arecheologie, historie i spirituality. 

Přijďte si z úst muže nejpovolanějšího poslechnout, co všechno dosavadní objevy znamenají, jaké jsou nejnovější archeologické objevy, jaký transformační a léčebný potenciál mají tunely v Ravné, co vše můžete v městečku Visoko a na dalších energetických místech zažít a poznat. 

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny. 

Akci pořádáme na podporu archeologického projektu výzkumu bosenských pyramid a čistý zisk ze vstupného(po odečtení nákladů na pronájem, překlad a organizaci) bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce. Informace o částce, která poputuje do Bosny, najdete na stránkách Nadačního fondu SO'HAM (www.soham.cz), který je spolupořadatelem této akce.

 

English version:

Lecture (18:00 - 21:00)

Speaker: Dr. Semir Osmanagić (Bosnia and Hercegovina)

Place: Foundation for Architecture and Civil Engineering (Nadace pro rozvoj architecture a stavitelství), Václavské náměstí 31, Praha 1

 

Dr. Semir Osmanagić – Discoverer and main archeology in the project for research of the biggest and the oldest so far known pyramid of the world in the Bosnian town Visoko.

We invite you to meet this guy who by his overspending work brings the knowledge about pyramids around the world and last decade he is mainly concentrated to the pyramids in Bosnia. The discoveries in the value of pyramid are totally revolutionary from the archeologic, historic and spiritual point of view.

You have chance to hear directly from Semir  what do these discoveries mean, what are the latest news and archeology discoveries, what is the transformation and healing potential of the Ravne tunnels and what you can see and experience at Visoko and other energetic places there.

The lecture will be in English with translation into Czech language.

The event is organized to support the spreading the information about the pyramids in Bosnia and as support for the archeologic discovery at the place. The net income from the tickets (after the expenses for the lease of the room, translation and organization) will go as a donation for The Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. Information about the total amount we will send to Bosnia you can find after the event on the webpage of SO'HAM Foundation Fund (www.soham.cz), one of the organizer of this event.

 

 

Více informací

For English scroll down

 

Dr. Semir Osmanagich, Ph.D.

Je objevitel bosenských pyramdid a hlavní archeolog a investor projektu (od roku 2005 do současnosti). Má doktorát věd v oboru  Mayské civilizace na Univerzitě Sarajevo (2007). Ředitel Archeologického centra na Americké univerzitě v Bosně a Hercegovině. Zakladatel nadace  "Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce" v Sarajevu (od 2005 do současnosti). Zahraniční člen Ruské akademie přírodních věd v Moskvě, Rusko (2007) a Chorvatské akademie věd a umění v Diaspoře, Basel, Švýcarsko (2015). Autor 16 knih o pyramidách po celém světě a starobylých civilizacích, které byly přeložené do 17 jazyků (od roku1986 do současnosti). První "Vážený občan" města Viskoko (2006) a Muž roku Bosny a Hercegoviny (2007).

 

Držitel ocenění amerických kongresmenů (2013) za nepřetržitou podporu při propagaci kulturní a ekonomické nezávislosti lidí, kteří jsou nově příchozí do USA". První držitel ocenění od Amelia B. Edwards: "Cena za vynikající výzkumy a znalost o pyramidách po celém světě" (Chicago, USA 2016). Oceněný jako "Diamant ve vědě o pyramidách" (Bengaluru, Indie, 2016) za "vykonání obrovského množství práce k vytvoření základní povědomosti o energetické síle pyramid."

 

 

O pyramidách:

Tajemství Bosenských pyramid nás provází od roku 2005, kdy je objevil archeolog Samir Osmanagič.
Jsou zde 4 pyramidy (Slunce, Měsíc, Drak a Láska), které jsou propojeny rozsáhlým labyrintem podzemních tunelů. Pyramida Slunce je dosud nejvyšší a nejstarší objevenou pyramidou světa. Je minimálně 30 000 let stará a více než 220 metrů vysoká.  Na porovnání známá Cheopsova pyramida v Egyptě měří „jen“ 147 metrů. 

 

Podzemní labyrint chodeb ukrývá nejen velké keramické megality, ale pobyt v těchto tunelech vykazuje i velice příznivé účinky na zdraví. Ukazatele jako sedimentace, cukr, krevní tlak a cholesterol se po pobytu v tunelech harmonizují a dochází k ústupu chronických i akutních onemocnění.

 

Více na kontaktech pořadatelů:

Peter Bartal: www.peterbartal.cz. tel.: 604 539 415

Nadační fond SO'HAM: www.soham.cz   www.soham.center.  602731021

 

English version:

Dr. Sam Osmanagich, Ph.D.

Discoverer of the Bosnian pyramids and Principal Investigator of the Project (2005 to present). Ph.D. on Mayan pyramids, University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (2007). Director of Center for Archaeology at American University in Bosnia-Herzegovina, Founder of “Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun” Foundation, Sarajevo (2005 to present). Foreign member of Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, Russia (2007) and Croatian Academy of Science and Art in Diaspora, Basel, Switzerland (2015). Author of 16 books on pyramids around the world and ancient civilizations, translated into 17 languages (1986 to present). First “Honorable citizen” of the town of Visoko (2006). “Man of the Year” in Bosnia- Herzegovina (2007).

Recipient of the United States Congressional Certificate of Recognition (2013) “for continuous support in promoting cultural and economic independence for people new to the USA.” First honoree of the Amelia B. Edwards Award for "outstanding research and advancement of knowledge of pyramids around the world", Chicago, USA (2016). Awarded "Diamond in the Pyramid Science", Bengaluru, India (2016) “for having done exceptional outstanding fundamental work in creating basic awareness for the Pyramid energy power”.

 

About the pyramids

The mystery of the Bosnian pyramids is here since 2005, when they were discovered by Semir Osmanagič.

We can find there 4 pyramids (Sun, Moon, Dragon and Love) which are connected by the huge underground tunnel network. The Pyramid of Sun is so far the biggest and oldest discovered pyramid around the world. It is minimum 30 000 years old and more than 220 meters high. Just to compare the Big pyramid in Egypt is “just” 147 meters high.

There are huge megabits at the underground tunnels. But it is also very healthy to stay there. The measurements show improvements for blood sedimentation, sugar in the blood, blood pressure, cholesterol and also improvements or harmonization for chronic or acute illnesses.

 

For more info contact the organizers:

 

Peter Bartal: www.peterbartal.cz. tel.: 604 539 415

Nadační fond SO'HAM: www.soham.cz   www.soham.center.  602731021