Předprodej byl ukončen

BMW setkání 2019
SPORT

BMW setkání 2019

neděle 6.10.2019 od 11:00
Chvaletice, Chvaletice

O akci

BMW setkání a žehnání vozů při příležitosti svátku sv. Andělů strážných. Setkání majitelů vozů BMW spojené s prohlídkou elektrárny.

Program 6. ročníku v roce 2019 - Elektrárna Chvaletice

neděle 6. října 2019

  • 11:00 – 13:00 Příjezd aut, parkování vozů BMW
  • 11:00 – 15:00 Čas na prohlídku vozidel a elektrárny (nutná vstupenka na prohlídku)
  • 15:00 – 15:05 Společné foto
  • 15:05 – 15:30 Bohoslužba slova a žehnání dopravních prostředků
  • 15:30 – 16:00 Spanilá jízda
  • od 16:00  Posezení 

 

Akce se koná pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského.

Informace k prohlídce elektrárny:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Exkurze probíhají v areálu elektrárny, kde je zapotřebí dodržovat bezpečnostní předpisy.

Účastník exkurze získá před exkurzí základní informace o pravidlech bezpečného chování v areálu elektrárny.

Proškolený doprovod nezletilých účastníků přebírá zodpovědnost za jejich chování v areálu elektrárny.

POVINNOST ÚČASTNÍKŮ EXKURZÍ

uposlechnout pokyny a instrukce průvodce, upozornit průvodce na nevolnost, poranění nebo další skutečnosti navazující na bezpečnost, použít přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, dodržovat stanovené příkazy, zákazy a bezpečnostní značení, věnovat trvalou pozornost procházenému terénu tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození oděvu.

Účastníkům exkurzí je zakázáno

vnášet nedovolené předměty: zbraně včetně nožů, výbušniny, alkohol a jiné  návykové látky, vstupovat do technologických provozů v pantoflích, sandálech, nebo obuvi na vysokém podpatku, vstupovat do neosvětlených prostorů, zdržovat a pohybovat pod místy, kde jsou prováděny práce ve výšce a manipulace s břemeny, jakákoli manipulace na zařízení, včetně zařízení mimo provoz, vzdalovat se od průvodce bez jeho vědomí, při použití výtahu je třeba dodržovat předepsaný počet osob, vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. V případě podezření bude návštěvníkovi provedena dechová zkouška a podnapilým osobám nebude umožněn vstup do areálu.

Nezbytné vybavení:

  vhodná obuv (plná pevná obuv bez podpatku)

  oblečení dle aktuálního počasí (nejlépe tmavé barvy)

Vstup od 6 let.

Každá osoba musí mít svůj SMSticket.

Kapacita prohlídky v daný čas je omezena na 25 osob.

Sraz na prohlídku 10 minut před uvedeným časem prohlídky u hlavního vchodu do elektrárny (proběhne kontrola kodu a společný odchod).

Více informací

Pořadatel si vyhrazuje právo změn. Prohlídka elektrárny pro děti od 6 let. Dodržujete dopravní předpisy při příjezdu a odjezdu. Při samotné akce dbejte na pokyn pořadatelů. Na akci bude pořizováno veřejné foto a video. Účastí na akci souhlasíte s jejich pořízením.