Předprodej byl ukončen

Bufo Alvarius
KINO

Bufo Alvarius

sobota 26. ledna od 18:30
ArtBar Druhý Pád, Brno

O akci

ArtBar Druhý Pád, Asaya a Václav Dejčmar uvádí:

Projekci dokumentárního zážitkového filmu "Bufo Alvarius – The Underground Secret". Diskuze po projekci se zúčastní režísér Filip Záruba a odborný poradce filmu Ondřej Bahník.


O filmu: Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audio-vizuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou. Fascinující výpovědi skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky, dokreslují osobní příběhy nestora transpersonální psychologie Stanislava Grofa a novodobého šamana Octavio Rettiga, který ceremoniální kontakt s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům dobrovolníků z celého světa. Mnohým změnila život. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární reportáž vygradoval do intenzivní filmové meditace o povaze vědomí a bytí.

Více informací

Rychlou cestu ke zkušenosti jednoty a absolutního ztotožnění s Univerzálním vědomím představuje látka 5-MeO-DMT, kterou produkuje Bufo Alvarius, žába žijící v sonorské poušti v Mexiku.

Psychoaktivní substance 5-MeO-DMT není na žádném ze seznamů nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, čili je užívání této substance v ČR zcela legální.

5-MeO-DMT stejně jako DMT a jiná psychedelika nevyvolává závislost.

Žáby Bufo Alvarius se při získávání této substance pouze odchytí, látka se extrahuje z jejich žláz a žába je pak vrácena do volné přírody.

Zážitek s Bufo Alvarius je odlišný od syntetických látek, protože žába jako biologický reaktor s lidstvem prošla miliony let evoluce. Substance odebraná z Bufo Alvarius není pouze 5-MeO-DMT, ale také bufotenin a další složky. Proto jde o zkušenost nepsychotickou, přesnou a precizní.

Zážitek po inhalačním požití trvá (v lidském čase) přibližně 15 minut, není nutná žádná specifická příprava. Dalších 30 minut trvá after-glow, kdy se zkušenost zpracováná. Po hodině už lze zcela normálně fungovat.

 

www.druhypad.cz

https://www.facebook.com/artbardruhypad