Předprodej byl ukončen

Když škola tvoří člověka a člověk tvoří školu
WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Když škola tvoří člověka a člověk tvoří školu

sobota 27. dubna od 9:00
Kavárna Slunečnice, Zlín

O akci

Přijďte si na vlastní kůži zažít to, co prožívají děti ve waldorfských školách...

UMĚNÍ ve Vašem těle – budeme malovat!
Proč prostupuje umělecká výchova celý vzdělávací proces?
Jaké prvky výtvarného umění se ve waldorfské pedagogice používají a proč?
Jak působí jednotlivé barvy na člověka/dítě?

HUDBA ve Vašem srdci – budeme společně zpívat a hrát!
Výuka v pohybu nádech-výdech.
Rytmus a řád jako nutný předpoklad ke zdravému vývoji dítěte.
Tělo jako hudební nástroj.

KRESLENÍ FOREM – propojíme pravou a levou hemisféru!
Kreslení forem jakožto jeden z hlavních waldorfských předmětů – oč jde?
Vývoj lidského temperamentu v zrcadle kreslení forem.
Působení forem na člověka.

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA POHLEDEM PSYCHOLOGA – budeme se ptát!
Proč dělají na waldorfskou školu přijímací pohovor rodiče a ne děti?
Jak se waldorfská pedagogika liší od jiných alternativních směrů?
Jaký je žák, který v 15 letech opustí waldorfskou školu?

…a mnoho dalších souvisejících témat!!!

Semináře povedou:
PhDr. ANEŽKA JANÁTOVÁ – psycholožka, předsedkyně anthroposofické společnosti, lektorka a garantka waldorfských pedagogů, spolupracuje jako konzultantka s mnoha waldorfskými školami v ČR
Bc. ADA ROSIN, Dipl. arteterapeut – arteterapeutka izraelského původu, má mnohaleté zkušenosti se skupinovými i individuálními terapiemi
JAN CHROMEČEK – muzikoterapeut, multiinstrumentalista, zkušený waldorfský pedagog
Ing. PETR ŠIMEK – waldorfský pedagog tělem i duší, kreslení forem se věnuje více než 15 let, šéfredaktor časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova

PODROBNÝ PROGRAM:


9.00 - 10.00 Úvodní kruh - navzájem se představíme a sdělíme si to, co nás motivovalo účastnit se semináře

10.15 - 11.45 1. dílna: muzikoterapie/arteterapie/kreslení forem

11.45 - 12.30 pauza na oběd (oběd vege i nevege bude zajištěn pro zájemce přímo v kavárně - je NUTNO SI HO PŘEDEM OBJEDNAT! - cena oběda NENÍ ZAHRNUTA!)

12.30 - 14.00 - 2. dílna: muzikoterapie/arteterapie/kreslení forem

14.30 - 16.00 - 3. dílna: muzikoterapie/arteterapie/kreslení forem

16.15 - 18.00 - závěrečný kruh se sebereflexí účastníků, principy waldorfské pedagogiky, slovo psychologa

Účastníci budou rozděleni do skupin po max 15 lidech a dílny budou fungovat paralelně. Každý tudíž projde všemi dílnami!

POČET ÚČASTNÍKŮ JE VZHLEDEM K TERAPEUTICKÉMU CHARAKTERU DÍLEN OMEZEN NA 45 OSOB!