Předprodej byl ukončen

Vzdělávání a volný čas dětí ve světě (napříč kontinenty)
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ, CESTOVÁNÍ

Vzdělávání a volný čas dětí ve světě (napříč kontinenty)

čtvrtek 2.5.2019 od 19:00
Expediční klubovna, Brno

O akci

Přednáška seznámí posluchače s podmínkami vzdělávání a trávení volného času ve vybraných zemích čtyř kontinentů.

Zavítáme např. do střední Ameriky, na Kubu a do Guatemaly, kde jsem měl možnost  trávit několik týdnů v tamních školách. Zajímal jsem se o systém a podmínky vzdělávání, které jsou výrazně odlišné od podmínek ve vyspělé Evropě. Při tomto poznání si český člověk mnohem více váží vyspělosti české společnosti i podmínek, ve kterých se mohou vzdělávat české děti. A týká se to všech aspektů – prostředí a vybavení školy, materiálních podmínek, dostatku dobrých a vzdělaných učitelů, a dostupnosti vzdělání vůbec. To platí rovněž o možnostech pro trávení volného času.

Neméně zajímavé a inspirující jsou poznatky ze vzdělávacích systémů v Africe (Jihoafrická republika), v Asii, konkrétně na Srí Lance, v Indonésii nebo vyspělém Japonsku. V další části se zaměřím na edukační realitu a vzdělávání v dalších zemích. Jednou z nich je Rusko, kde jsem pobýval na několika stážích v nejrůznějších částech země. Nejdelší čas jsem strávil na Kamčatské státní univerzitě, kde jsem pravidelně docházel do škol a seznamoval se s ruským vzdělávacím systémem.

Poslední část bude věnována několika zajímavým zemím z hlediska možností trávení volného času dětmi školního věku, a to např. v Grónsku, na Ukrajině nebo v rumunském Banátu, kde žije významná česká komunita s osobitou historií a projevy tradiční české kultury.

Přednáší Tom Čech