Předprodej byl ukončen

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Michaelku
SPORT

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Michaelku

pátek 6.9.2019 od 18:00
Akord, Ostrava-Zábřeh, Ostrava

O akci

Čtvrtý ročník noční charitativní jízdy v Bělském lese. To je Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje. 

Svou účastí podpoříte dobrou věc zároveň si užijete netradiční večerní jízdu, kde můžete vyhrát i jízdní kolo. 

Stačí se zaregistrovat. 

Prvních 100 zaregistrovaných získá vstupenku na hokej od HC VÍTKOVICE RIDERA. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letošní cyklojízda podpoří Michaelku Ivanišovou. Jedná se o dvouletou holčičku z Ostravy-Zábřehu, která se narodila předčasně v šestém měsíci se srdeční vadou. Čtyři měsíce prožila v Motolské nemocnici a po návratu domů do Ostravy se vyskytl další problém. Tím byla cysta na míše, která způsobovala stažení svalů rukou a nohou. Michaelka se nedokáže sama postavit, kvůli kontrakturám (smrštěné tkáně s nemožností natažení končetin do normálního postavení). Ve svém tzv. pohybovém vzorci se zatím dokáže pouze plazit po bocích s nataženýma nožkama. Díky rehabilitacím a dalším pomůckám se její stav může nadále zlepšovat. Neustále trénuje správné postavení zad, kyčlí a taky očí.

Výtěžek z registrace bude využit na cvičení (fyzioterapie, hipoterapie, masáže, nejrůznější speciální rehabilitační pobyty apod.) a taky na nové pomůcky pro správné postavení kyčlí, fungování nožiček a pro posílení očí. 

Video s Michaelkou:

https://www.youtube.com/watch?v=56sRDnpQbgk

www.cyklosvetluska.cz

Chcete se zúčastnit, ale nemáte kolo nebo koloběžku?

Využijte sdílených kol (tzv. bikesharing) společnosti Nextbike. Pokud absolvujete večerní jízdu Bělským lesem na kole Nextbike, tak spolu s dobrým pocitem získáte navíc kredit 100 Kč do vaší Nextbike aplikace. 

Jak postupovat? 

  • Do chytrého telefonu si stáhněte aplikaci Nextbike a aktivujte kredit, abyste mohli kdekoliv v Ostravě půjčit Nextbike kolo
  • V den konání akce se zaregistrujte přímo na místě
  • Po absolvování Cyklosvětlušky vám zašleme voucher v hodnotě 100 Kč, který můžete uplatnit ve své aplikaci Nextbike

Jak fungují sdílená kola Nextbike se dozvíš více na https://nextbikeczech.com.

Více informací

Podmínky

Účastníci se zavazují, že v průběhu cyklojízdy budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.
Jízdy se zúčastní v řádné cyklistické přilbě.
Jsou si vědomi, že se cyklojízda jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během jízdy řídí provoz na pozemních komunikacích.
Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
REGISTRACE se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se cyklojízdy zúčastnit a nebudete zařazení do startovní listiny. Zrušení registrace nebo nenastoupení k jízdě z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor akce, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, kdy pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Účastnící mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba bere veškerou odpovědnost za nezletilého účastníka.

Touto registrací prohlašuji, že:
• jsem si přečetl/a propozice cyklojízdy a souhlasím s nimi.
• jsem zdravotně způsobilý/á se cyklojízdy zúčastnit - pořadatel doporučuje před jízdou absolvovat zdravotní prohlídku
• budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů, dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě
• v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů policie či pořadatelů
• zúčastňuji se na vlastní nebezpečí a respektuji, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po jízdě
• pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s cyklojízdou
• pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona
• souhlasím se zasíláním reklamního sdělení - tento souhlas mohu kdykoli v budoucnu odvolat