Předprodej byl ukončen

Rozvoj kulturních projektů
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA

Rozvoj kulturních projektů

čtvrtek 31.10.2019 od 10:00
Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové

O akci

Pracujete projektově? Žádáte o granty? Chcete se zdokonalit?

Přijďte na náš workshop, jehož obsahem bude detailní rozpracování konkrétního či imaginárního projektu ať už za účelem podání žádosti o grant či jeho realizace.
Budeme pracovat metodou BMG (business model generation). Nebudeme z kultury vytvářet podnikání, pouze si vypůjčíme model, který se dobře osvědčil. Tuto metodu jsme přizpůsobili kulturnímu prostředí. Budeme definovat cíle, cílové skupiny, aktivity, partnery, komunikaci a propagaci, finanční zdroje.

Z workshopu si odnesete schopnost kreativně přemýšlet o svých projektech a dotáhnout je do všech detailů.

Realizováno v rámci nového vzdělávacího cyklu pro kulturní manažery v regionu ve spolupráci s Akademií IDU (Institut umění - Divadelní ústav).

Lektorky:

Magdalena Müllerová pracuje od roku 2009 v Kanceláři Kreativní Evropa při Institutu umění – Divadelním ústavu. Propaguje program Kreativní Evropa v České republice, konzultuje záměry mezinárodních kulturních projektů a hledá možnosti jejich financování. S Evou Žákovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální téma pro kulturní profesionály Střed zájmu, vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU a je propagátorkou tématu práce s publikem. Vydala řadu publikací, které jsou zaměřeny na témata související s agendou Evropské komise.

Eva Žáková je od roku 2005 vedoucí Institutu umění a pracuje pro Kancelář Kreativní Evropa – Kultura. Vedla v letech 2011 až 2015 výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, věnuje se kulturní politice a evropské agendě. Je členkou Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury ČR. S Magdalenou Müllerovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální téma pro kulturní profesionály Střed zájmu a vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU. Je autorkou řady vědeckých publikací.

Více informací

Workshop od 10:00 do 16:00 hod. s pauzou na společný oběd