Předprodej byl ukončen

Psychedelika v terapii a seberozvoji
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Psychedelika v terapii a seberozvoji

neděle 23. února od 19:00
Městská Knihovna v Praze, Praha

O akci

Party halucinogen, politický manifest či grál k osobnostnímu poznání? Psychedelické látky tu jsou s námi odnepaměti a jejich postavení a význam ve společnosti se neustále mění. Jejich výzkum dnes zažívá celosvětovou renesanci, a my se proto podíváme na to, jakou úlohu hrají ve zkoumání vědomí. Odborník v této oblasti, Filip Tylš, nám přiblíží, jaký potenciál mají psychedelika v terapii a osobnostním rozvoji, a zároveň neopomene i rizika spojená s nezodpovědným používáním těchto nástrojů. 🧠👨‍🔬💊

 

Filip Tylš

pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Na jeho cestě k psychoterapii ho ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou. Absolvoval 1. LF UK a navázal na to doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učí studenty. V NÚDZ je součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Více informací

Baví nás poznávat možnosti, lákají nás nové zkušenosti. Série přednášek o tom, jak využít život naplno.