Předprodej byl ukončen

Základy činoherní režie
DIVADLO / Představení

Základy činoherní režie

25. – 26. ledna 2020 od 10:00
Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové

O akci

Anotace:

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti kurzu seznámeni teoreticky i v praktických ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy činoherní režie. Předpokládá se aktivní účast seminaristů.

Tematické rozvržení čtyř bloků seminářů:

1.           blok — Režie a dramaturgie

Obsah: co je režie, režijní vidění, styly režijní práce, výběr látky k režijnímu tvarování, analýza látky, členění, obsah, téma a forma režijních částí, žánr, dramaturgicko-režijní koncepce

2.           blok — Režie a scénografie

Obsah: scénografie jako prostorově akční předpoklad realizace dramaturgicko-režiní koncepce, aranžmá a mizanscéna, umění mizanscény, scénická hudba a prostor inscenace

3.           blok — Režie a herec

Obsah: vztah režiséra a herce, herec a postava, herec a situace dramatické hry, metody režijního vedení herecké tvorby, metody herecké tvorby

4.           blok — Režie a inscenace

Obsah: fáze zkoušení inscenace, projekt a skutečné jevištní dění, vedení dramatického  napětí, atmosféra, temporytmus, svícení jako vypravěč

Lektor:

Doc. Mgr. ALEŠ BERGMAN, PhD.

Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

Více informací

Čtyři víkendová setkání:

1.blok — Režie a dramaturgie       25. - 26.1. 2020

2.blok — Režie a scénografie           7. - 8.3. 2020

3.blok — Režie a herec                  18. - 19.4. 2020

4.blok — Režie a inscenace          23. - 24.5. 2020

 

Centrum uměleckých aktivit

Tomkova 139

Hradec Králové